zg.ch

Bundesbeschluss vom 16. Juni 2017 über die neue Finanzordnung 2021 Acceptà

Vuschs affirmativas
86.05%
Vuschs negativas
13.95%
Actualisà: 04-03-2018 13:05:57

Resultats

  • Participaziun a la votaziun 60.03 %
  • Persunas cun dretg da votar 76,709
  • Cedels da votar entrads 46,047
  • Dumbrà ora 11 da 11

Project da votaziun

Vischnancas

Vischnanca Resultat Vuschs affirmativas Vuschs negativas Vid Nunvalaivel % GEA % NA
Total Acceptà 39,192 6,355 444 56 86.05 13.95
Baar Acceptà 7,289 1,203 59 40 85.83 14.17
Cham Acceptà 5,119 812 85 0 86.31 13.69
Hünenberg Acceptà 3,255 439 41 1 88.12 11.88
Menzingen Acceptà 1,689 343 51 0 83.12 16.88
Neuheim Acceptà 700 130 10 0 84.34 15.66
Oberägeri Acceptà 1,821 367 34 2 83.23 16.77
Risch Acceptà 3,004 559 30 2 84.31 15.69
Steinhausen Acceptà 3,223 518 47 1 86.15 13.85
Unterägeri Acceptà 2,780 462 46 3 85.75 14.25
Walchwil Acceptà 1,074 219 9 0 83.06 16.94
Zug Acceptà 9,238 1,303 32 7 87.64 12.36
Total Acceptà 39,192 6,355 444 56 86.05 13.95